• Beskrivelse
 • Anvendelse
 • Foresporgsel

Overvågningssystemer

Overvågning og fjernbetjening af enheder installeret i kloaknetværk er et uadskilleligt element i moderne vand- og kloaksystemer, der muliggør økonomisk og nem driftsstyring.Det stammer primært fra behovet for at:

 • begrænse driftsomkostninger ved at minimere behovet for lokal facilitetsovervågning og mere detaljeret vedligeholdelsesplanlægning
 • øge den økologiske sikkerhed ved at reducere reaktionstiden for vedligeholdelsesteams i tilfælde af en fejl.

Data opnået gennem overvågningssystemer understøtter ikke kun daglig systemdrift, men kan også bruges til at planlægge fremtidig udvikling og drift.

Overvågningssystemer EU-AL

Særlige komponenter og tilbehør, som alarmsystemet består af, skal vælges individuelt:

 • vælge en indikator – type strømforsyning og GSM-modul
 • sensorkonfiguration – i henhold til den overvågede parameter.

 Indikatoren, der behandler signalet, der kommer fra sensorer placeret i vand- og kloakanordninger og muliggør kontrol og visualisering af dets parametre gennem:

 • dioder på hovedpanelet
 • PC-software – tilslutning: en computerenhed – indikator via et USB-kabel
 • en tekstbesked (indikator med et GSM-modul)

 

HOVEDFORDELENE MED DISSE SYSTEMER ER:

 • overvågning af næsten uendeligt antal enheder
 • mobilitet
 • giver enhederne brugerdefinerede navne
 • hændelseslogregister for alle enheder
 • fjernbetjening slukning for den akustiske alarm i enheden.

 Læsning og transmission af data udføres ved hjælp af sensorer installeret i vand- og kloakanordninger.

 • Overløbsføler informerer om overskridelse af niveauet for spildevandstabellen bestemt af operatøren, hvilket kan resultere i, at spildevand strømmer ud af enheden.
 • Olierivat / fedtniveausensor informerer om overskridelse af niveauet for olie / fedt inde i separatorer bestemt af operatøren
 • Sedimentniveausensor informerer om overskridelse af niveauet af sedimenter inde i et kammer bestemt af operatøren
 • Begrænsningskontakt informerer om åbning af et brønd eller lukning af en sluse (en tekstbesked).

Tab. 1. EU-AL signalers configuration

Functionality EU-AL EU-AL-GSM EU-ALB-GSM
230V power supply x x  
Uninterruptible power supply x x  
Battery power supply     x
Additional solar power supply x x  
SMS/monitoring EU-AL   x x
PC software   x x
Overflow sensor x x x
Oil/grease level sensor x x x
Sediment thickness level sensor x x x
Limit switch signaling opening a manhole   x x

EU-AL alarmsystemer – bruges i både enkeltstående såvel som netværksenheder