Bumerang Smart

BUMERANG er et intelligent system til overvågning og fjernbetjening af vand- og kloakanordninger og faciliteter. Det muliggør konstant overvågning af de vigtigste data inden for transport, behandling og anvendelse af renset spildevand samt styring af driftsprocesser.Resultatet af brugen af Bumerang-systemet er målbare fordele opnået gennem:

minimere behovet for lokal facilitetsovervågning og mere detaljeret vedligeholdelsesplanlægning,

øge den økologiske sikkerhed ved at reducere reaktionstiden for vedligeholdelsesteams i tilfælde af en fejl,

reducering af retentionstab (i regnvandssystemer).