Vi er specialiserede i produktion af moderne enheder og løsninger af høj kvalitet til fælles kloaknet.Vi har komplette løsninger til styring af regnvand, der bruger følgende processer:

  • forbehandling med anvendelse af separeringsteknologi med suspenderede faste stoffer (OS vandrette bundfælningstanke, EOW vortex bundfælningstanke) og separation af petroleumderivater (ESL lamellaseparatorer, ESK koalescensudskiller)
  • tilbageholdelse i åbne og underjordiske kamre (HYDROZONE kamre)
  • perkolering (HYDROZONE multifunktionelle kamre)
  • ledelse til fælles brug eller brandforebyggelse, rengøring af kloaknetværk, vanding af planter, springvand osv. (HYDROZONE multifunktionelle kamre)