• Beskrivelse
 • Anvendelse
 • Foresporgsel

Hydrozone

MULTIFUNKTIONELLE SYSTEMER BRUGT I REGNVANDSSTYRING

Intelligente, multifunktionelle systemer til fastholdelse af regnvand sammen med overvågningssystemer er et svar på klimaændringer såvel som behovet for økonomiske og intelligente løsninger, der muliggør økonomisk regnvandshåndtering og beskyttelse mod oversvømmelser og tørke.

Håndtering af regnvand er en proces

 • FORBEHANDLING ved hjælp af anordninger såsom bundfældningstanke og udskillere,
 • FASTHOLDELSE er åbne og underjordiske tanke,
 • LEDELSE til forskellige formål såsom brandforebyggelse, kloakrensning, vanding, springvand osv. ved hjælp af INTELLIGENT REGNVANDSSTYRINGSSYSTEM

 Hovedfordele:

 • Sikkerhed – at holde den første afstrømningsbølge
 • Opfylder alle juridiske og økologiske krav
 • Nem drift og vedligeholdelse
 • Teknisk godkendelse fra Statens Byggeforskningsinstitut og Vej- og broforskningsinstitut

Typer af tanke afhængigt af deres anvendelse:

HYDROZONE Retentionstanke til behandling til kommunal brug af vandet – brandforebyggelse, gaderengøring, kloaknetværk osv.

Hydrozone

 • vandring af passende mængde vand til kommunale anvendelser
 • Opfylder lovlige og økologiske krav – ved hjælp af opbevaret vand
 • Miljøbeskyttelse – tanken er integreret med et forbehandlingssystem
 • Beskyttelse mod jordslamning – bortskaffelse af sedimenter i strømmen (op til Qmax)
 • Beskyttelse mod spontan udstrømning – flowregulatorer
 • Pladsbesparende – og underjordisk tank kan installeres i områder med overløb

 

HYDROZONE Opbevaringsstanke til forbehandling til brandforebyggelse

Hydrozone

 • Tilvejebringelse af passende mængde vand til kommunal brug
 • Opfylder lovlige og økologiske krav – ved hjælp af opbevaret vand
 • Miljøbeskyttelse – tanken er integreret med et forbehandlingssystem
 • Beskyttelse mod jordslamning – bortskaffelse af sedimenter i strømmen (op til Qmax)
 • Beskyttelse mod spontan udstrømning – flowregulatorer
 • Pladsbesparende – og underjordisk tank kan installeres i områder med overløb

 HYDROZONE Opbevaringsstanke til forbehandling til kommunal brug af vandvanding

Hydrozone

HYDROZONE opbevaringstanke med indbygget forbehandling og muligheden for at bruge vand til fælles formål

Hydrozone

 • Opfylder alle lovmæssige og økologiske krav – holder vand på det sted, hvor det komet tel syne – vanding
 • Miljøbeskyttelse – tanken er integreret med et forbehandlingssystem
 • Beskyttelse mod jordslamning – bortskaffelse af sedimenter i strømmen (op til Qmax)
 • Beskyttelse mod spontan udstrømning – flowregulatorer
 • Pladsbesparende – og underjordisk tank kan installeres i områder med overløb

 

Passende regnvandshåndtering har store fordele:

 • SOCIAL
  • begrænsning af sociale tab som følge af oversvømmelse
  • skabe mennesker-venlige områder
  • øge borgernes sociale bevidsthed
 • ØKONOMISKE
  • begrænsning af materielle skader som følge af oversvømmelse
  • rationel forvaltning af drikkevand
  • forbedring af økonomien i spildevandsnets drift
  • forbedring af byområdernes tiltrækningskraft
 • HYDRAULIK
  • begrænsning af hydraulisk overbelastning af spildevandsnet og kloakanordninger
  • forbedring af renseanlægs teknologiske effektivitet
 • MILJØMÆSSIGE
  • begrænsning af overfladevandforurening
  • begrænser vandkvældninger i vandløb og forhindrer således ændringer i vandkvaliteten
  • forbedring af biodiversiteten i byområder og oprettelse af dyrelivskorridorer

forbedring af bymikroklima